GBPUSD đạt được mục tiêu - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã thành công khi đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.2777, đối mặt với sự kháng cự vững chắc ở đó, điều này buộc giá phải cung cấp giao dịch đi ngang ngay bây giờ, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá vượt qua mức đã đề cập và mở đường đến Đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo kéo dài đến 1.2930, xem xét việc không vi phạm 1.2777 sẽ nhấn vào giá để chuyển sang giảm và kiểm tra các khu vực bắt đầu từ 1.2630 và có thể mở rộng đến 1.2515 trước khi bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2650 và mức kháng cự 1.2830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish