EURUSD đạt mục tiêu thứ hai - Phân tích - 22-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với mức tăng cao hơn để đạt được mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi tại 1.1550 và chúng tôi thấy rằng cách này là mở để đạt được mức tăng dự kiến ​​hơn trong giai đoạn sắp tới, khi giá di chuyển trong các kênh tăng giá hỗ trợ cơ hội về việc tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, lưu ý rằng trạm tiếp theo của chúng tôi đạt 1.1715.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi xu hướng tăng giá hơn trong các phiên sắp tới xem xét rằng việc tiếp tục của sóng tăng đòi hỏi phải giữ trên 1.1420 và quan trọng nhất là trên 1.1365.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.1470 và mức kháng 1.1650.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish