Phân tích cuối ngày đối với Vàng 21-07-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tích cực mạnh mẽ hướng đến mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1870,00, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho các phiên sắp tới, lưu ý rằng chúng tôi đề xuất tiếp tục làn sóng tăng giá trên cơ sở dài hạn hơn, điều này sẽ vẫn có hiệu lực với sự ổn định về giá trên 1795,00.