Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 02-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch tích cực để bắt đầu quá trình vi phạm lên mức 1.1270, điều này gợi ý người đứng đầu về giá để kích hoạt kịch bản tích cực trong các phiên sắp tới, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận tăng lên 1.1420 Mục tiêu chính tiếp theo. giá cho sự suy giảm tiềm năng đối với 1.1175 khu vực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1160 và kháng cự 1.1350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways