Phân tích cuối ngày cho EURUSD 21-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng mạnh để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1500 và vi phạm để hướng tới mục tiêu dự kiến ​​thứ hai là 1.1550, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn, được hỗ trợ bởi EMA50 , lưu ý rằng việc giữ trên 1.1420 là rất quan trọng để tiếp tục mức tăng được đề xuất.