Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 21-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thành công đạt mức 0,7064, chờ tăng thêm để vượt qua mức này và mở đường để tiến tới mục tiêu mở rộng của chúng tôi đạt 0,7200, khi giá tiếp tục di chuyển bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,655 để tiếp tục xu hướng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6960 đến 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish