Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 21-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng mạnh để vượt qua mức 43,38 và vượt qua ngưỡng 44,00 $ ngay bây giờ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 45,50 như một trạm tiếp theo, lưu ý rằng giữ ở trên 42,80 rất quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish