Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 21-07-2020


Economy analysis


Giao dịch giá dầu thô với sự tích cực rõ ràng để vượt qua 41,40 và cố gắng vượt lên trên nó, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới, mở đường hướng tới 43,05 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 40,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish