Cập nhật giữa ngày cho Bạc 21-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy đợt tăng giá mới để đạt được thành công mục tiêu được đề cập vào buổi sáng ngày 20.05 và hướng tới mục tiêu mở rộng vào ngày 20.77, hỗ trợ cho kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng chính, được EMA50 hỗ trợ tích cực, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 19,55 để đạt được các mục tiêu được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 20,00 và kháng cự 20,70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish