Cập nhật giữa ngày cho Vàng 21-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực của mình để tránh xa đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày và mở đường để đạt được mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi vào 1870.00, lưu ý EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, mà việc tiếp tục của nó đòi hỏi phải giữ trên 1795,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1800,00 và mức kháng cự 1850,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish