Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 21-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giữ ổn định trên cơ sở hỗ trợ được hình thành ở mức 1.2635, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hợp lệ và hoạt động cho các phiên sắp tới, mục tiêu truy cập mức 1.2777 làm trạm chính tiếp theo, trong khi giữ trên 1.2635 thể hiện điều kiện chính tiếp tục mức tăng được đề xuất. cho hôm nay: Bullish