Giá cà phê xây dựng theo dõi tiêu cực mới - Phân tích - 21-7-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê đã khẳng định sự ảnh hưởng của nó bằng sự thống trị xu hướng giảm giá bằng cách hình thành kênh giảm giá mới gần đây, bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của kháng cự 102,45 để bắt đầu hình thành các giao dịch tiêu cực bằng cách giảm xuống 98,70, trong khi sự ổn định của mức trung bình di chuyển 55 so với hiện tại Kháng cự xác nhận chặn giá trong phạm vi âm, cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực giảm giá hơn cho đến khi ghi 95,80 sau đó là các mức 92,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 102,00 đến 95,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish