EURJPY thu thập dữ liệu tích cực - Phân tích - 21-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục hình thành thu thập thông tin tích cực rõ ràng để thông báo ghi mức 122,96 vào ngày hôm qua, để duy trì sự hợp nhất của nó trong kênh tăng giá chính, trong khi các nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lực tích cực cho phép chúng tôi đề xuất các nỗ lực tăng giá hơn có thể nhắm mục tiêu 123,75 sau 125,10 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122,25 đến 123,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish