EURJPY kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 2-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kết thúc sự phục hồi tiêu cực tạm thời bằng cách kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ bằng cách chạm mức 120,25, để phục hồi tăng mạnh về phía 121,05 và giữ sự ổn định của nó trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ.

Stochastic bắt đầu cung cấp động lực tích cực để tăng cơ hội hình thành cuộc tấn công tăng giá, dự kiến ​​sẽ tiến tới 121,80 sau đó là 122,50 cấp độ ban đầu.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 120,60 đến 121,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish