Bạch kim lặp lại biến động ngang - Phân tích - 1-7-2020


Economy analysis


<< nhiều mục tiêu tích cực tại 915.00 và 980.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 800.00 đến 870.00

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Biến động trong phạm vi tăng