GBPJPY vượt qua rào cản ban đầu - Phân tích - 21-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã tận dụng sự ổn định của nó trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 133,90 bằng cách hình thành làn sóng tăng mới và vượt qua rào cản ban đầu tại 135,20, điều này khẳng định sự đầu hàng của giá đối với sự thống trị của xu hướng tăng và tăng cơ hội tiến về 136,65 để nhấn vào mức điều chỉnh Fibre 50%.

Lưu ý rằng việc thành công vượt 136,65 sẽ cho phép giá ghi lại các mục tiêu tích cực hơn trong giai đoạn gần và trung hạn, dự kiến ​​sẽ di chuyển hướng tới 137,50 sau đó đạt đến đỉnh được ghi nhận gần đây tại 139,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 135,00 đến 136,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish