USDCHF tiếp cận hỗ trợ - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF bò xuống dần dần để tiếp cận đường hỗ trợ của phạm vi ngang ở mức 0,9351, để giữ giá bị giới hạn giữa mức hỗ trợ này và mức kháng cự 0,9456, giữ cho kịch bản di chuyển ngang có hiệu lực trên cơ sở trong ngày, chờ để vượt qua một trong các mức này để phát hiện đích đến tiếp theo một cách rõ ràng.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ hỗ trợ được đề cập sẽ nhấn vào giá để đạt được mức giảm nhiều hơn và truy cập 0.9230 như một trạm chính tiếp theo, trong khi vi phạm Kháng cự sẽ dẫn đến giá phục hồi và hướng tới 0,9515 sau đó là 0,9541 mức ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9320 và kháng 0,9460.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways