AUDUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với sự tích cực bình tĩnh để tiếp cận dần dần từ mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 0,7064, khi nó di chuyển trong kênh tăng giá hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, để đi đầu hướng tới 0,7200 khu vực như một trạm chính tiếp theo. p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6960 hỗ trợ và 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish

< div>