Giá dầu Brent tiếp tục tăng - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và bắt đầu tăng để vượt qua mức 43,38 ngay bây giờ, chờ tăng thêm để hướng tới 45,50 đại diện cho trạm chính tiếp theo của chúng tôi.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới do sự ổn định giá trên 42,80, vì việc phá vỡ mức này sẽ nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm giá trên cơ sở trong ngày trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish