Giá dầu thô giữ ổn định tích cực - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh sau khi kiểm tra đường hỗ trợ quan trọng tăng lên đến 40,05, tiếp cận để kiểm tra đường kháng cự tại 41,40, vì giá cần phải vi phạm mức này để củng cố kỳ vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo nằm ở 43,05. để giữ trên 40,05 để tiếp tục tăng đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 43,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish