Giá bạc vượt qua mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Giá bạc tăng mạnh để vượt qua mục tiêu đầu tiên của chúng tôi tại 19,64 và tiếp cận mục tiêu thứ hai vào ngày 20,05, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn và chúng tôi tin rằng con đường này đang mở để đạt được nhiều hơn tăng trong giai đoạn sắp tới, khi mục tiêu tiếp theo đạt 20,77.

Do đó, chúng tôi hy vọng chứng kiến ​​sự gia tăng ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 19,55 có thể khiến giá giảm xuống 18,85 trước bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19,70 và kháng cự 20,50.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish