Giá vàng trở lại kênh - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định bên trong kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và xác nhận vi phạm mức kháng cự của cờ tăng được đề cập trong các báo cáo gần đây của chúng tôi, hỗ trợ cho những kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và liên tục, diễn ra liên tục hỗ trợ bởi EMA50, chờ đợi để truy cập mức 1870,00 như một trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng được đề xuất giữ trên 1795,00 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1800,00 và mức kháng cự 1850,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish