USDCAD tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3500, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm giá trong ngày và trong thời gian ngắn, chờ đợi để phá vỡ mức này để mở đường hướng tới 1.3362

<< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.3430 hỗ trợ và 1.3600 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish