GBPJPY chuyển sang đường tăng - Phân tích - 2-7-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã xác nhận loại bỏ sự thống trị của xu hướng giảm giá bằng cách tăng trên mức 133,30 ngày hôm qua, để tăng cơ hội lấy lại xu hướng tăng trong giai đoạn gần và trung hạn, đồng thời xác nhận sự thống trị của sự thúc giục tích cực đang chờ đợi vượt qua mức trung bình di động 55 ở mức 134,55 để mở đường ghi lại nhiều mục tiêu tích cực bắt đầu từ 135,70, sau đó đạt mức điều chỉnh Fibre 50% ở 136,65.

Tăng ngẫu nhiên về phía 80 mức độ hình thành yếu tố chính để xác nhận mức độ tích cực được đề xuất do cung cấp động lực tích cực sẽ tăng cơ hội vượt qua rào cản hiện tại và bắt đầu ghi lại các mục tiêu được đề cập.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 133,40 đến 135,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish