GBPUSD xác nhận vi phạm - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


. chờ đợi để truy cập mức 1.2777 như một trạm tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2635 sẽ khiến giá tăng dưới áp lực tiêu cực trong ngày để kiểm tra lại 1.2515 khu vực trước khi xác định rõ điểm đến tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2600 và kháng 1.2777.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish