EURUSD xác nhận vi phạm - Phân tích - 21-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã xác nhận vi phạm mức 1,1420 sau khi đóng nến hàng ngày phía trên nó, điều này kích hoạt kịch bản xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, để tiếp tục theo dõi tăng chính của nó di chuyển được tổ chức bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ , chờ đợi để hướng tới 1.1500, sau đó là các mức 1.1550 như các trạm chính tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ giá từ bên dưới, để củng cố tổng quan tích cực, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1.1420 và các mức 1,1350 quan trọng nhất và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1390 ​​và kháng 1.1550.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish