Phân tích cuối ngày đối với Vàng 20-07-2020


Economy analysis


Giá vàng đã xoay sở để quay trở lại kênh tăng giá và cố gắng giữ bên trong nó, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường hướng tới 1870.00 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1790,00 để tiếp tục tăng dự kiến.