Phân tích cuối ngày cho EURUSD 20-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra 1.1420 và tăng mạnh từ đó, hỗ trợ cơ hội tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới, chờ đợi nến hàng ngày đóng cửa trên mức được đề cập để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng và truy cập 1.1500 như một mục tiêu tích cực tiếp theo.