Baidu cố gắng lấy đà - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Yahoo đã giảm 0,53% trong phiên cuối cùng trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng giá trở lại, với sự hỗ trợ tích cực từ SMA 50 ngày, trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn tăng, khi chỉ số RSI đạt mức vượt bán, gợi ý tại phân kỳ dương. Do đó >