Pfizer nhận được hỗ trợ tích cực - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của

Pfizer đã tăng 1,83% trong phiên cuối cùng sau khi dựa vào sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, trong bối cảnh sự thống trị của xu hướng ngắn hạn đi lên, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI sau khi đạt mức quá mua.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự 38,94.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish