Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 20-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động theo dõi chặt chẽ từ sáng và vẫn ở gần EMA50 và miễn là giá trên 0,6900, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được tổ chức bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, lưu ý rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở 0,7064.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6940 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish