Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 20-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent ổn định tại đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, trong khi các nỗ lực ngẫu nhiên để đạt được động lực tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 45,50, trong khi giữ trên 42,60 để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,50 đến kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bullish