Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 13-01-2021


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng giảm ngay bây giờ để tiếp cận kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.2173, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho xu hướng tăng giá hoạt động trong ngày hôm nay, khi phá vỡ nó sẽ tác động lên giá để quay lại đường giảm giá điều chỉnh một lần nữa, trong khi các mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1.2300 và 1.2350.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2150 và Mức kháng cự 1.2300.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng