Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 20-07-2020


Economy analysis


Phạm vi chặt chẽ chi phối các giao dịch giá dầu thô kể từ sáng, tiếp tục dao động quanh EMA50, do đó, không thay đổi kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 39,80, trong khi các mục tiêu dự kiến ​​bắt đầu từ 41,20 và mở rộng đến 43,05 sau khi vượt qua mức trước đó. / p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish