Cập nhật giữa ngày cho Bạc 20-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực bổ sung hướng đến mục tiêu chờ đợi đầu tiên vào 19,64, chờ tăng thêm trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 20,05.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động trong các phiên sắp tới miễn là mức 18,75 vẫn còn nguyên, lưu ý rằng EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho làn sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19,10 và kháng cự 19,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish