Cập nhật giữa ngày cho Vàng 20-07-2020


Economy analysis


Giá vàng không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, để tiếp tục dao động xung quanh sự hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, chờ đợi các giao dịch tích cực tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm mục tiêu 1870.00 làm trạm tiếp theo.

Nói chung, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ 1790,00 và giữ dưới mức đó, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1795,00 và mức kháng cự 1840,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish