Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 12-01-2021


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch tích cực và cố gắng vượt qua mức 0,7725, điều này khuyến khích sự thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn kịch bản giảm giá điều chỉnh và dẫn giá lấy lại xu hướng tăng chính, trong khi giá cần củng cố dưới mức đã đề cập để xác nhận sự tiếp tục của sự sụt giảm mà chúng tôi dự kiến ​​đặt mục tiêu là 0,7624 như một trạm đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7600 và 0,7750

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm