Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 20-07-2020


Economy analysis


. / p>

Để xem xét chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.2420 và mức kháng 1.2650.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên