Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 20-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD quay trở lại tăng mạnh để vi phạm mức 1,1420 và giải quyết trên mức đó, điều này gợi ý đầu giá sẽ tăng lên, chờ đợi mức đóng cửa hàng ngày trên mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng đối với 1.1500 như một

nằm ở 1.1270.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1320 hỗ trợ và 1.1500 kháng cự. hôm nay: Trung lập