GBPJPY giải quyết trên mức hỗ trợ - Phân tích - 20-7-2020


Economy analysis


Không có thay đổi đối với theo dõi cặp GBPJPY luôn dao động trong kênh tăng giá, dựa trên sức mạnh của đường hỗ trợ 133,80, do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tăng giá của mình, lưu ý rằng điều quan trọng là phải thu thập động lực tích cực bổ sung để giảm bớt Nhiệm vụ nhảy lên trên 135,20 sau đó chờ đợi để ghi lại mục tiêu tiếp theo ở 136,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 133,80 đến 135,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish