Giá đồng lặp lại việc đóng cửa tích cực - Phân tích - 2-7-2020


Economy analysis


Không có thay đổi đối với đường tăng điều chỉnh giá đồng tiếp tục cung cấp mức đóng cửa tích cực trên đường hỗ trợ 2.6100, để tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu mới trong giai đoạn gần và trung hạn, lưu ý rằng các chỉ số chính sẽ mang lại động lực tích cực hơn cơ hội kiểm tra mức kháng cự 2.8050, tiếp theo là theo dõi hành vi giá do tầm quan trọng của rào cản này để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.6500 và 2.8050

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish