Bạch kim lắng xuống dưới mức trung bình di động - Phân tích - 20-7-2020


Economy analysis


giá

Thành công trong việc vi phạm rào cản hiện tại sẽ cho phép giá gia hạn các nỗ lực tăng giá, dự kiến ​​sẽ tăng lên 915.00 để hình thành mục tiêu tích cực đầu tiên, tiếp theo là mở rộng giao dịch tới 980.00 trong giai đoạn sắp tới.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 865,00 đến 800,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish