Giá đồng giữ mức tích cực - Phân tích - 20-7-2020


Economy analysis


Không thay đổi theo dõi giá đồng vì nó vẫn ổn định trên đường hỗ trợ 2.8000, để tăng cơ hội tăng về ngưỡng 3.000 và chờ vượt qua để chuyển sang theo dõi tăng tốt.

Biến động liên tục ngẫu nhiên trong các khu vực mua quá mức hỗ trợ tổng quan tăng giá của chúng tôi bằng cách cung cấp động lực tích cực, nhắc nhở bạn rằng việc thành công vi phạm rào cản đã đề cập ở trên sẽ mở đường để ghi lại các mục tiêu bổ sung có thể bắt đầu từ 3.1180.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 3.000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish