AUDUSD đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời - Phân tích - 08-01-2021


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cố gắng phá vỡ 0,7740 vào ngày hôm qua nhưng nó đã trở lại ổn định trên mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có giá trị và hoạt động, được hỗ trợ bởi stochastic và sự tích cực của EMA50, đang chờ hướng tới 0,7905 như một trạm tiếp theo. >

Lưu ý rằng việc tiếp tục xu hướng tăng yêu cầu phải giữ trên mức 0,7740 - 0,7715.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,7715 hỗ trợ và 0,7840

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng