Giá dầu Brent tăng bình tĩnh - Phân tích - 08-01-2021


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy giao dịch đi ngang kể từ ngày hôm qua và cố gắng bắt đầu tích cực trong ngày hôm nay, để hỗ trợ việc tiếp tục của kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu là 55,87, tiếp theo là mức 57,77 như các trạm chính tiếp theo. / p>

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 52,25 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 53,50 và kháng cự 56,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng