USDCHF không vi phạm - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF gặp khó khăn khi xác nhận vi phạm mức kháng cự 0,9456, tăng mạnh trở lại và hướng tới kiểm tra hỗ trợ chính 0,9351, để hạn chế giao dịch trong phạm vi ngang giữa các mức đã đề cập, điều này khiến chúng tôi đề nghị chứng kiến ​​giao dịch bên lề trên cơ sở cho đến khi

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways