EURUSD kiểm tra khả năng hỗ trợ của kênh - Phân tích - 08-01-2021


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giảm vào ngày hôm qua để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, vì nó giữ được sự ổn định trên mức hỗ trợ này và bắt đầu hôm nay với xu hướng tăng giá trong nỗ lực di chuyển khỏi mức này, điều này giữ nguyên Kịch bản xu hướng tăng đang hoạt động, chờ khi vi phạm 1.2300 để củng cố cơ hội hướng tới 1.2475, đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong thời gian tới , lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.2245 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động lên giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.2200 hỗ trợ và mức kháng cự 1.2350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng