Facebook càng ngày càng suy giảm - Phân tích- 07-01-2021


Economy analysis


Cổ phiếu của Facebook (FB) đã giảm 2,83% trong phiên trước khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo tại 245,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm