AUDUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 20-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD trở lại dao động tại EMA50, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực hiện tại ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 0,7064.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 0,6900 sẽ ngăn chặn mức tăng được đề xuất và nhấn vào pice để giảm về phía 0,600 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6940 hỗ trợ và 0,7064

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish