Giá khí tự nhiên thoát khỏi ngưỡng tiêu cực - Phân tích - 7-1-2021


Economy analysis


Khí đốt tự nhiên đã kết thúc các giao dịch gần đây của mình trên ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá nhỏ ở mức 2.620, ám chỉ việc chuyển sang đường tăng giá một lần nữa, lưu ý rằng việc ghi nhận các mục tiêu tích cực đầu tiên là đạt mức 2.760.

Sự ổn định ngẫu nhiên trong các vùng quá mua cùng với dao động trung bình động 55 gần hỗ trợ 2.600 cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn cho đến khi ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể bắt đầu ở mức 2.880, sau đó là mức 3.050.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,620 đến 2,880

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng